Contacte - (En français)

Tarifs - Preus - Prices - Tarifas - 

Preus de ganivets : Navalla 12,5 cm - Navalla 9,5 cm - Pastor - Ganivet

On tinc el taller?

Christian IBERGAY

Al taller, només amb cita prèvia al mail coutellerie.fr@orange.fr  06 22 46 44 28 (en francès)
Only by appointment at the workshop.
Nur nach Vereinbarung.

Tanco el taller d’Illa durant els mesos de juliol i agost, així com durant les vacances de Tots Sants i Setmana Santa (zona C).

Durant el mateix període, tinc el taller obert amb cita prèvia al taller de Grandrif (a l’Alvèrnia) :
Christian IBERGAY, Chemin de Montis, 63600 Grandrif

Casat amb una filla de la vila d’Embert, a l’Alvèrnia, comparteixo el meu temps entre Catalunya Nord, on faig ganivets catalans, i el Puèi Domat, on faig un ganivet d’Alvèrnia, l’Ambertois.

The workshop will be closed in july and august : I will be on tour in Auvergne.

CAPTCHA

Français

Bonjour,
Vous choisissez un modèle de couteau, en précisant le bois, corne ou os désiré, et vous suivez les instructions du bon de commande.
Exemple :
- "Navalla" ;
- "Tarifs et fabrications à la demande" ;
- "Navalla sans mitre" puis "Genévrier" et "Ajoutez" ;
- "Voir mon panier" ;
- "Poursuivre ma commande >" ;
- remplir le formulaire puis "Poursuivre ma commande >" ;
- "Poursuivre ma commande >" ;
- "Paiement par virement bancaire" ou par "Chèque" et "Poursuivre ma commande >" ;
- Imprimez la commande et me l’envoyer par courrier (avec le chèque si vous l'avez sélectionné), puis sélectionnez "Confirmer ma commande
et procéder au paiement >" ;
Je recevrai la commande d’abord par mail (ce qui me permettra de savoir si le modèle de couteau est possible à fabriquer et de vous contacter).
Je vous contacterai mail pour vous envoyer les coordonnées bancaire si vous avez obté pour ce mode de règlement.
Le couteau sera fabriqué dès la réception de la commande papier avec le chèque ou de son règlement total par virement sur mon compte bancaire.
Cordialement,
Modèles de couteaux : "Navalla 12,5 cm" - Navalla 9,5 cm -  "Pastor" - "Ganivet"

Català

Hola,
Esculli el model de ganivet, tot especificant amb quina fusta, banya o os desitja que li faci, i segueixi les instruccions del formulari de comanda.
Exemple :
- "Navalla";
- "Preus i producció a demanda";
- "Navalla sense reforç", després "Ginebre" i "Afegir";
- "Veure la meva cistella";
- "Continua la meva comanda>";
- Ompliu el formulari i després "Continua la comanda>";
- "Continua la meva comanda>";
- "Pagament per transferència bancària" i "Continuar la comanda>";
- Imprimiu la comanda i envieu-me-la per mail a coutellerie.fr@orange.fr i seleccioneu "Confirma la meva comanda i procediu al pagament> ";
De seguida rebré la comanda per correu electrònic (que em permetrà saber si és possible fabricar el model de ganivet i posar-me en contacte amb vostè).
Em posaré en contacte amb vosaltres per enviar-vos les dades bancàries per tal que en feu la transferència.
El ganivet es fabricarà un cop rebuda la transferència bancària, el resguard de la qual em podeu enviar per mail tant bon punt la feu..
Salutacions,
Models de ganivets : "Navalla 12,5 cm" - Navalla 9,5 cm - "Pastor" - "Ganivet"

Español

Buenos días
Usted tiene que elegir un modelo de cuchillo, indicando qué tipo de madera, cuerno o hueso desea para el mango , y luego debe rellenar el bono de pedido siguiendo las instrucciones
Ejemplo :
- " Navalla " ;
- " Tarifs et fabrications à la demande " ;
- " Navalla sans mitre "  luego " genévrier "  luego " ajoutez " ;
- "Voir mon panier" ;
- "Poursuivre ma commande >" ;
- Rellenar el formulario y "Poursuivre ma commande >" ; 
- "Poursuivre ma commande >" ;
- "Paiement par virement bancaire" y "Poursuivre ma commande >" ;
Imprimir el formulario para mandármelo por correo postal , luego seleccionar " Confirmer ma commande et procéder au paiement >".
Voy a recibir el pedido primero por correo electrónico ( así podré saber si se puede fabricar el modelo que usted desea ).
Luego entraré en contacto con usted por correo electrónico para indicarle la dirección bancaria y el número de cuenta y solucionar posibles problemas.
El cuchillo será fabricado en cuanto haya recibido el pedido por correo postal y el pago total por giro en la cuenta bancaria.
Atentamente 
Modelo de cuchillo : "Navalla 12,5 cm" - Navalla 9,5 cm - "Pastor" - "Ganivet

La coutellerie

Coordenades
(Sauf l'été et Toussains)

Informació de contacte
(Excepte l'estiu i Tots Sants)
Taller artesà Christian IBERGAY
Avinguda del Bosc 28
66130 ILLA - Rosselló, Catalunya Nord
coutellerie.fr@orange.fr