Serrallonga - (En français)
(fet per encàrrec)

Una mica d'història

« No m'obris sens raó , no em tanquis sens honor » 

El Serrallonga, inspirat en el famós bandoler català del segle XVII, Joan Sala i Ferrer, anomenat Serrallonga.

Aquest és un ganivet català llarg amb punta cònica, mànec de banya i os. Incorpora reforços de llautó i l’he equipat amb un anell de ferro perquè es pugui penjar d’un cordill.

El Serrallonga té una fulla que, en desplegar-se, s’atura per mitjà d’una molla, fent sonar el seu clec sec, característica específica del ganivet català.


Henry O'Shea, a la seva publicació "La casa vasca" del s. XIX, descrigué l'esteticisme del ganivet català: "truita fina i daurada com els ganivets catalans".

Exemples de modèles

Dimensions : 
- Ganivet tancat de 20 cm
- Ganivet obert de 34 cm
- Fulla d'acer de carboni XC75

Venut

Serrallonga, mànec de banya
incrustació de trena de coure - 280,00 €

Venut

Serrallonga, mànec de banya i os
250,00 €

Fabrication de la palanquille

L’art de manejar la navaja i el punyal
Extracte del llibre
 “LA COUTELLERIE DANS L'EUROPE MÉRIDIONALE”